informacje o pilotachpiloci

Każdego dnia na świecie piloci morscy wprowadzają do portu statki wszelkich rozmiarów i typów.
Nawigują na wąskich, płytkich i zatłoczonych akwenach gdzie jedna pomyłka może oznaczać katastrofę.
Są to wysoko kwalifikowani profesjonaliści, których indywidualny osąd sytuacji jest podstawą do setek decyzji na każdym etapie żeglugi.
Wszystko po to, aby bezpiecznie wprowadzić statek do portu lub w morze.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE


Do świadczenia usług pilotowych w pilotażu morskim w portach: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin oraz na redach tych portów, a także na torze wodnym Świnoujście-Szczecin wymagane jest posiadanie dyplomu pilota morskiego wraz z uprawnieniem pilotowym. Wymagania te określa rozporządzenie Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego.

SZKOLENIA


Zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego, warunkiem rozpoczęcia naboru kandydatów na szkolenia na pilotów jest ogłoszenie informacji o naborze przez właściwego dla danego rejonu pilotowego dyrektora urzędu morskiego na stronie internetowej urzędu.