menu

Zamawianie usług pilotowych

Zamówienia na usługi pilotowe prosimy składać u naszych dyspozytorów w Szczecinie i Świnoujściu.

telefonicznie: Szczecin: +48 91 4325656 oraz +48 604 200093
Świnoujście: +48 91 3213431
przy pomocy e-mail : stacja@szczecinpilot.pl
stacja-swin@szczecinpilot.pl
poprzez internet: http://www.szczecinpilot.pl/zamawianie

Obowiązek korzystania z usług pilota określają:

PRZEPISY PORTOWE

§ 81

1. Do korzystania z usług pilota, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 3, obowiązane są:

1) statki oraz zestawy pchane lub holowane w porcie Świnoujście, o długości całkowitej 60 m i większej, za wyjątkiem statków cumujących w basenach Bałtyckim i Atlantyckim oraz Morskiej Stoczni Remontowej, które obowiązane są do korzystania z usług pilota, o ile długość całkowita statku przekracza 50 m;

2) statki oraz zestawy pchane lub holowane w porcie Szczecin lub Police, o długości całkowitej 50 m i większej;

3) statki oraz zestawy pchane lub holowane w portach innych, niż wymienione w pkt 1) i 2), o długości całkowitej 40 m i większej;

4) statki, bez względu na długość, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i porządku portowego, a w szczególności statki, o których mowa w § 21 ust. 1 niniejszego zarządzenia;

5) statki pasażerskie podczas przewozu pasażerów bez względu na długość, z wyjątkiem statków pasażerskich żeglugi śródlądowej na odcinku Trasa Zamkowa - Bulwar Chrobrego w porcie Szczecin.

2. Zasady i warunki uzyskania zwolnienia z obowiązku korzystania z usług pilota określają odrębne przepisy.

3. Kapitan portu może nakazać każdemu statkowi korzystanie z usług pilota, jeżeli uzna, że wymagają tego warunki bezpieczeństwa żeglugi.

§ 85

1. Zamówienia pilota dokonuje kapitan statku lub jego upoważniony przedstawiciel w stacji pilotów:

1) dla statków wchodzących do portu - co najmniej na 4 godziny przed obsadzeniem statku pilotem;

2) dla statków wychodzących z portu - co najmniej na 2 godziny przed spodziewanymwyjściem statku.

2. Zamówienie pilota powinno zawierać:

1) nazwę statku, sygnał rozpoznawczy, banderę;

2) tonaż statku (GT);

3) długość całkowitą statku (LOA);

4) maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej;

5) spodziewany czas przybycia do miejsca obsadzania statku pilotem (ETA) Pilot-1, Pilot-2N, Pilot-2E albo Pilot-3, zgodnie z rejonami określonymi w § 86;

6) dane holowników przeznaczonych do obsługi statku;

7) wszelkie informacje na temat miejsca i sposobu cumowania statku.

menu